De leraar de ruimte!

Accreditatie voor docenten

Het 8e Jaarcongres VMBO is gevalideerd door registerleraar. Het registratienummer van de activiteit is CMumSvxNT. Het congres is met 4 SBU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl voor:

  • middelbaar beroepsonderwijs (inclusief volwassenenonderwijs) en 
  • speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs).

Ga voor meer informatie en de procedure naar: www.registerleraar.nl

 

Twitter mee over het Congres 
Jaarcongres VMBO 2017!
met #jaarcongresvmbo @logacom

Informatiemarkt
Op het 8e Jaarcongres VMBO wordt een informatiemarkt ingericht. Plaatsen op de informatiemarkt zijn utiverkocht, aanmelden is niet meer mogelijk. Op de pagina infomarkt staat een overzicht van de organisaties die zichzelf en hun producten presenteren.

Tijdens alweer de 8e editie van het Jaarcongres VMBO staat de professionele ruimte van de leraar centraal. Als leraar dient u iedere dag opnieuw in staat te worden gesteld om goed onderwijs te verzorgen. Met als resultaat dat u zich professioneel kunt ontwikkelen, zeggenschap heeft over de inrichting van het onderwijs maar ook dat de gezamenlijke ontwikkeling van de school als een professionele leergemeenschap wordt gezien.

Maar wat stimuleert u als vmbo-docent om uw eigen professionele ontwikkeling vorm te geven? Wat betekent dit voor de inhoud en inrichting van uw werk? Hier krijgt u tijdens dit 8e Jaarcongres VMBO dat plaatsvindt op 17 januari 2017 in ReeHorst te Ede antwoord op.
Tijdens het plenaire programma vertelt drs. Annoesjka Boersma u alles over de waarde van de leraar in een leergemeenschap voor leerlingen in het vmbo. Wat is de noodzaak van LOB binnen het vmbo? Inge Kirsten licht dit tijdens haar plenaire inleiding toe. Hoe bewaart u balans tussen theoretisch leren en praktisch doen? Leraar van het jaar VO 2015 Rachel Baan gaat hier op in en geeft tips en tricks voor lesgeven. En hoe verbetert u executieve functies op school? Dr. Mariëtte Huizinga vertelt u er alles over.

Het congresprogramma bevat twee deelsessierondes met uiteenlopende thema’s:  hoe kunt u als docent een bijdrage leveren aan het versterken van de onderwijskwaliteit? Op welke manier kunt u onderhandelen met uw leerlingen? Hoe gaat u als docent om met grensoverschrijdend gedrag en hoe kunt u dit voorkomen? Op welke wijze kan uw school bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jongeren?

Doelgroep
Dit congres richt zich op vmbo-docenten, teamleiders en schooldirecties met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van het eigen onderwijs. En verder uiteraard iedereen die geïnteresseerd is in het vmbo.

Het jaarcongres uw studiedag?
Voor vmbo-scholen die met grotere groepen docenten willen inschrijven, hebben wij een aantrekkelijke extra korting! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden