Deelsessies

Tijdens het congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Bij inschrijving kunt u voor iedere ronde een eerste en een reserve keuze opgeven.

1. Leren werken aan kwaliteit: de betekenis van de leraar
Klaas Pit, partner, BMC.

Kwaliteit is in het onderwijs een veelbesproken thema. Iedereen weet er wel iets over te zeggen. Ook is er al veel onderzoek gedaan naar onderwijskwaliteit, wie daar wel of geen invloed op heeft en welke factoren daar mee samenhangen. Duidelijk is dat de docent een belangrijke rol speelt in het (verder) versterken van de onderwijskwaliteit in scholen. Ons vertrekpunt is dat werken aan kwaliteit voor docenten geen vanzelfsprekendheid is, maar wel goed te leren vanuit de praktijk. Daarbij moet de docent zowel de ruimte als de middelen krijgen om hun specifieke rol waar te kunnen maken. In deze deelsessie gaat Klaas nader in op hoe docenten een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van onderwijskwaliteit en welke maatregelen vanuit de school hier een positieve invloed op hebben.

2. Co-docent: een impuls voor het vmbo onderwijs
Charlotte Hendrickx, projectcoördinator Academie van de Stad.
2e spreker vanuit Co-docent wordt nader bekend gemaakt.

De hoge werkdruk van docenten en het tekort aan leren in het vmbo zijn belangrijke politieke thema’s. Hoe kunnen jonge mensen voor het docentschap worden aangetrokken? In opdracht van gemeente Amsterdam heeft Academie van de Stad de pilot Co-docent opgezet, met als doel meer WO-opgeleide jonge leraren aan te trekken voor dit type onderwijs. Het project richt zich op het creëren van een kwaliteitsimpuls op de Amsterdamse vmbo scholen en tegelijkertijd op het ontlasten van zittende docenten.

3. Ouderbetrokkenheid 7.0: de kritische succesfactoren voor optimale samenwerking tussen ouders en school
Dr. Frederik Smit is verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verricht vooral onderzoek op het terrein van de relatie tussen ouders en school, kinderopvang en medezeggenschap in het onderwijs. Daarnaast heeft hij een onderzoeks- en adviesbureau: Frederik Smit Research & Advies.

Toelichting op deze deelsessie volgt nog

4. Oplossingsgericht werken in het vmbo
Samen met leerlingen problemen in de klas anders en effectiever oplossen
Astrid Lindenburg, docent Master EN, afstudeerrichting Begeleiden, coach en onderwijsadviseur, Fontys OSO.

In de deelsessie ‘Oplossingsgericht werken' maakt u kennis met de fijne kneepjes van het oplossingsgericht werken. Oplossingsgericht werken is een bewezen effectieve aanpak voor positieve verandering bij mensen, die wereldwijd wordt toegepast in therapeutisch werk, onderwijs, coaching en management. Een belangrijk uitgangspunt bij het oplossingsgericht werken is dat het om een op de toekomst gerichte visie gaat. Het handelen sturen door de oplossing in plaats van het probleem. Uitgaan van de mogelijkheden die voorhanden zijn. Uitgaan van de kracht van leerlingen zelf. Naast de inleiding in de theorie verkent de spreker samen met u praktische handvatten, die in de onderwijspraktijk direct toe te passen zijn.

5. Van kortsluiting naar contact: verbinding theorie en praktijk in de Theoretische en Gemengde Leerweg
Henk Biemans  MPM, plv rector Newmancollege en programmadirecteur, Consortium Beta Challenge.
Stefan Backx, coördinator Beta Challenge Programma Newmancollege.

In de deelsessie gaan de sprekers in op de vraag om welke redenen het onderwijscurriculum in de TL fundamenteel moet veranderen. Zij constateren dat de vmbo-tl leerling op geen enkele wijze adequaat wordt voorbereid op zijn vervolgopleiding in het MBO, noch op het terrein van loopbaanoriëntatie, noch onderwijsinhoudelijk, noch in pedagogisch-didactische zin. 
Daarbij komt aan de orde op welke wijze het Beta Challenge consortium (een samenwerkingsverband van 23 scholen verspreid over Nederland)  het onderwijs heeft ingericht op basis van probleemgestuurd onderwijs in samenwerking met bedrijfsleven en de mbo-opleidingen. Daarbij worden praktijkvoorbeelden gegeven van opdrachten (onder andere opdrachten die zijn uitgevoerd binnen het programma van toetsing & afsluiting van het experimentele schoolexamenvak Technologie & Toepassing). Kortom: de sprekers gaan in op het "waarom", het 'hoe" en het ''wat” van het Beta Challenge Programma. Dat doen zij in een interactieve presentatie. In een uur tijd hebben de deelnemers zicht op de aard en doelstellingen van het Beta Challenge Programma en hebben ze zich een concreet beeld gevormd van de organisatie en inhoud van de dagelijkse praktijk.

6. LOB en kritisch denken
Jan Willem Bruil, eigenaar LOB@school. Advies- en trainingsbureau gespecialiseerd in loopbaanoriëntatie en -begeleiding onderwijs. 

21e-eeuwse vaardigheden zijn 'hot'. De koppeling met LOB ligt voor de hand en kan meer vorm krijgen in relatie tot zelfbeeld en beroepsbeeld bij jongeren. Hoe realistisch is een droom? In deze deelsessie ervaren de deelnemers hoe een methode 'kritisch denken' kan bijdragen om leerlingen hun droomberoep of een bewering van een andere kant te kunnen bekijken en te komen tot eigen loopbaanstappen.

7. Hoe onderhandelt u met een leerling?
Henk Strating, oprichter, HS Arbeidsvoorwaarden|CAO-advies en onderhandelingen.
Wilco Brinkman, partner-adviseur, HS Arbeidsvoorwaarden|CAO-advies en onderhandelingen.

>> Deze deelsesie wordt alleen in de tweede ronde gegeven <<

We onderhandelen ons hele leven, iedere dag in elke situatie. Thuis, in ons werk en in onze vrije tijd. En we zien er vaak meer tegenop dan dat we er naar uit kijken. Dat komt omdat we onderhandelen als een gevecht ervaren. Een gevecht kun je verliezen. En van verliezen houdt niemand. Maar onderhandelen hoeft geen gevecht te zijn. In tegendeel. Wie in onderhandelingen verbinding met de ander zoekt zal dat zelf ervaren. Dan verandert de tegenstander in een samenwerkingspartner. En wordt onderhandelen leuk. Geldt dat ook voor onderhandelen met leerlingen.

8. Orde!
Marien Lokerse, trainer CJG, boosheidscontrole, leerlingbegeleiding in vmbo, lerarencoach, Loki Training.

Orde kunnen houden is een voorwaarde voor lesgeven maar goed lesgeven maakt orde houden makkelijker. Orde kunnen houden, verworven gezag, houding en uitstraling van de man of vrouw voor de klas zijn weer belangrijker dan ooit. In deze deelsessie gaat Marien Lokerse in op de vaardigheden die hiermee gemoeid zijn. Praktische voorbeelden komen aan bod; hoe gaat u om met grensoverschrijdend gedrag en hoe voorkomt u het?
Gaat u deelnemen aan deze sessie en heeft u een casus of vraag die u graag wilt voorleggen aan Marien zodat hij deze kan behandelen tijdens zijn sessie? Mail dan naar marien@lokitraining.nl.

9. Het Schoolontwikkellab: professionalisering, team- en schoolontwikkeling vanuit de leraar
Dr. Martijn van Schaik, lerarenopleider, onderwijsonderzoeker en docent L.O. op een vmbo.

Een Schoolontwikkellab is een leergemeenschap waarin onderzoekers en leraren samen aan onderwijs werken. Doel is ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Ontwikkeling voor leerlingen, door en voor leraren en ontwikkeling van de school.
In deze deelsessie bespreekt Martijn de wetenschappelijke achtergrond ervan en ervaren de deelnemers kort de werkwijze met als voorbeeld de ervaringen van een eerder schoolontwikkellab.

10. Aan de slag met positieve psychologie in het VMBO
Hoe kan een school bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jongeren?
Marion Panis, psycholoog, trainer en landelijk coördinator Stichting KEC. 

Hoe kan een school bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jongeren? Welke levensvaardigheden en competenties zijn dan van belang ook met het oog op 21e-eeuwse vaardigheden? Op deze vragen heeft de positieve psychologie antwoorden die wetenschappelijk zijn onderbouwd. Ilona Boniwell, hoogleraar positieve psychologie, is erin geslaagd om deze wetenschappelijke kennis te vertalen naar een eigentijds en interactief lesprogramma voor jongeren met de titel: Aan de slag met positieve psychologie. Onderzoek in Engeland heeft positieve effecten aangetoond. Sinds september 2016 zijn Nederlandse leerkrachten, ook op het vmbo, aan de slag met dit programma. De afdeling positieve psychologie van de universiteit Twente evalueert de implementatie in Nederland. In deze deelsessie maakt u kennis met de principes van de positieve psychologie, krijgt u inzicht in een aantal lessen en delen wij eerste bevindingen en ervaringen van leerkrachten.